Artiklar på Svenska

<<

Mayafolkets kalender uppmanar oss till att revidera vår världsbild
för att förstå oss själva och vår framtid!

Denna web presenterar Carl Johan Callemans forskning och banbrytande upptäckter om den faktiska betydelsen av den klassiska Mayakalendern. En kalender som i högsta grad är aktuell. Dessa rön bevisar att det finns en plan bakom universums skeenden och man kan påstå att denna återvändande vetenskap bevisar Guds existens!

Mayafolkets tidsvetenskap beskriver energiförändringarna som initierar hela vår kosmiska och jordiska historia. Denna rytm, som från frö till färdig frukt, gestaltar "naturlagen för utveckling" och kan appliceras på samtliga företeelser och innovationer genom vår historia!

 

Senaste Artiklar:

 1. Fokus på Solen - Hur man kan skifta Ramen för det Mänskliga Medvetandet vid
  Venus-transiten (6e Juni) och Vintersolståndet (21a december) 2012
  (Mars 18, 2012)
 2. Mayakalenderns "Slut", Solstormar och Jordförändringar
 3. Delta i Cosmic Convergence September 23-26, 2011!
 4. Kometerna Honda and Elenin uppfyller Maya-, Hopi- och Kristna
  Profetior, när Maya-kalendern närmar sig sitt slut Oktober 28, 2011
 5. Mayakalendrarna och nio+nio-dagarsräkningen
 6. Kommer oron i arabvärlden att upphöra?
 7. 9e mars 2011: Enhetsvågens gryning
 8. Den Medvetna Konvergensen – En våg av Enhet 17-­18 Juli 2010
 9. Det sista Mayakalender steget till 2012: 8 november 2009 - bö̈rjan av sjä̈tte NATTEN
 10. Om Israel och Islam - Uppdatering för närmandet till den Femte dagen av den Galaktiska Undervärlden
 11. Vad har svenskarna och de nordiska länderna för speciell roll för jordens upplysning?
 12. Varför Skapelsecyklerna inte slutar den 21:a december 2012 utan den 28:e oktober 2011

Artiklar om Mayakalendern:

 1. Vad är det som är så speciellt med Mayakalendern?
 2. Vad är skillnaden mellan materialistiska och andliga kalenderar?
 3. Mayas Nio Kosmiska Undervärldar är i själva verket nivåer för medvetandet
 4. Skapelseprocesser fortskrider alltid i rytm med Mayas Tretton Himlar
 5. Mayakalendern och Dreamspell är två separata uppfattningar om Tid
 6. Tidsevolutionen för oss i riktning mot upplysning


Böcker på Svenska:

Mayakalendern
mänsklighetens väg mot ett upplyst medvetande

Mayakalendern kan ses som ett andligt redskap som beskriver det mänskliga medvetandets utveckling från forntid till nutid och framtid. Den profetiska Mayakalendern fungerar som en metafysisk karta över medvetandets utveckling och tar upp hur andlig tid flödar, och visar dessutom på en ny vetenskap för tiden. Mayakalendern är människans mest värdefulla redskap för att kartlägga framtiden och förstå intelligensen bakom medvetandets utveckling

Kan beställas på Energica Förlag >>(För E-boksläsare)

Maya-hypotesen
Svenskarnas roll för Gaias födelse år 2012

Detta är en kort ganska intuitiv skiss (120 sidor) på svenska som ger en teori om världens framtid utifrån Mayakalendern. Den beskriver planetens utveckling genom Mayakulturens sätt att tolka olika händelser med hjälp av sina tidscykler. Boken beskriver på ett konkret sätt de olika tidsepokerna genom utvecklingen. Den visar på olika utvecklingsfaser som mänskligheten gått igenom samt en trolig fortsättining på evolutionen - in i Gaia Harmonicus.

Ladda ner PDF >>

Ladda ner ePub >>

Om Carl Johan Calleman :

Född i Stockholm klockan tolv på dagen den 15:e maj 1950, vilket i den Heliga Kalendern faller på Tzolkindagen 5 Jaguar. Lustigt nog också är den exakta mittpunkten av den månad som uppkallats efter den Romerska gudinnan Maya. Stockholm ligger ganska avlägset från Guatemalas djungler, men det här var ett litet tecken på att jag kanske hade något som väntade där, (trots att jag naturligtvis inte förstod detta förrän långt senare).

Jag blev intresserad av Mayafolket och deras kalender vid en resa till Mexico och Guatemala 1979. Jag blev förälskad i detta folk, men fick också en känsla av att mitt livs syfte på något sätt var kopplat till dem och deras kalender som jag omedelbart fascinerades av. Varför sades den sluta 2012? frågade jag mig själv. Detta trots att det då tycktes som en lång tid in i framtiden. Kunde de ha rätt? Är verkligheten något annat än vi tror, frågade sig den dåvarande doktoranden i Miljötoxikologi.

Men det skulle ta ytterligare många år innan jag på allvar upptäckte att jag vägleddes av en ständig ström av synkroniciteter. Hela tiden dök det upp små pusselbitar som sade mig att aktivt börja arbeta med denna kulturs glömda världsbild. 1986 började jag att arbeta på Department of Environmental Health vid University of Washington i Seattle. Detta förde mig närmare till Mayaland och jag fick möjligheter till att göra täta besök i området. Men vad som kanske blev den viktigaste triggern, för att väcka intresset för mayakalendern, kom genom erfarenheten av Harmonic Convergence. Det var då jag insåg att jag inte var ensam om att tro att det fanns en djupare, dold sanning inbyggd i Mayakalendern.

Det var dock inte förrän jag återvände från Förenta Staterna till Sverige 1994, som jag på heltid , började ägna mig åt arbetet med att avkoda mayakalendern och började förstå vad den egentligen handlade om. Jag insåg samtidigt att Sveriges läge på jordgloben var mycket fördelaktigt för detta sorts arbete och jag har därför haft detta land som bas ända sedan dess. Erfarenheter och insikter om Sveriges betydelse för framtiden resulterade i min första bok, Maya-Hypotesen.

Som en del av min forskning så har jag skrivit ett flera artiklar som publicerats tidskrifter i många länder. Jag har publicerat både kalendrar och böcker samt deltagit i Svensk, Finsk och Mexikansk television. Jag har nu gett kurser och hållit föredrag om Mayakalendern i åtta olika länder. Mestadels i Norden men också i USA. Min forskning gjorde att jag hedrades med att bli inbjuden som en av huvudtalarna vid den konferens om mayakalendern. Den arrangerades av den Mexikanska grenen för Amerikas Ursprungsbefolkningars Råd i Merida, Yucatan 1998. Nu arbetar jag för att sprida mina böcker om kalendern och denna webplats är ett stort steg i rätt riktning. Hoppas att den ger dig ett tankvärt minne.

Carl Johan Calleman
cjcalleman@swipnet.se