Courses & Events:

Note: If you do not find a confirmation letter after your registration you may need to check your spam box!
Why did the ancient civilizations create star maps on the Earth?

Seminar Sunday 30th of January 2022 at 9.00-11.30 am PT:

Cost 40 USD. 

Left: The Pyramids of Teotihuacan, Center: The Belt stars of Orion, Right: The Giza Pyramids

”As above-so below” is a saying which potentially refers to many different levels of existence one of which may be how the earth plane is recreated as a mirror of the heavens. While this ideal is now essentially forgotten, the ancient peoples of the Earth certainly took it very seriously. One of the expressions of this was the ambition in many different civilizations of our planet to create temple and pyramid sites that mirrored the heavens, so-called star maps. Why did this activity stop? In this seminar, based on the Mayan calendar and what this tells us about the evolution of consciousness, I will discuss not only those formed by the pyramids in Egypt and Mexico, but also some others lesser known that in certain ways present a consistent pattern that I believe can clarify our understanding of this Creation. The cost for this seminar, which will take place online Sunday 30th of January 2022 at 9.00-11.30 am PT is 40 USD. 


Orion-mysteriet i Sverige

Fornnordisk och svensk historia ur ett kosmiskt medvetandeutvecklingsperspektiv 

Seminarium Lördagen den 29e Januari 2022, 19.00-21.30 Svensk tid.

Kostnad 40 USD.

Uppsala högar

Förfäderna till många av dagens svenskar från bronsåldern, järnåldern och vikingatidenär knappast det som man först tänker på när människor pratar “ancient aliens” eller andra teorier för civilisationernas uppkomst. Intresset är i stället oftast fokuserat på Egypten, Maya, Stonehenge eller folk på andra långväga platser. Men i själva verket så hade dessa forntida folk mycket gemensamt även om det i skolundervisningen ingår väldigt litet som hjälper oss att förstå hur den fornnordiska kosmologin är relaterad till dessa, vilket ju också blockerar vår förståelse för våra egna historiska rötter. Under de senare åren har jag därför bland annat studerat Sverige och Norden inte bara ur ett Mayakalenderperspektiv utan också, kopplat till detta, de stjärnkartor som där projicerades på Jorden. Jag tror att jag har gjort ett viktigt genombrott där förfäderna kommer i ett nytt ljus liksom själva den Svenska nationens födelse. Det finns mer att hämta från den fornnordiska världsbilden än vad många vill tro, saker som också ger ett vidgat perspektiv på medvetandeutvecklingen och var vi befinner oss nu. Jag kommer att berätta om några av dessa nya upptäckter I ett speciellt online event (på Svenska) lördagen den 29e Januari 2022 klockan 19.00-21.30 svensk tid. Kostnad för deltagande i seminariet är 40 USD.